Zumba dla Rodzin

Podczas zajęć zarówno Ty, jak i Twoje dziecko, możecie nie tylko zdrowo spędzić czas, ale również uczyć się podstaw tańca oraz budować świadomość zdrowego stylu życia. Dzieci pracują
nad koordynacją, równowagą, kształtują i rozwijają kreatywność, ćwiczą pamięć, poznają czym jest szacunek, praca zespołowa, odpowiedzialność i zaufanie. Jedną z zalet zajęć będzie wzmocnienie waszej więzi rodzinnej.

Instruktor: Natalia Krzemieńska