POLITYKA RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Natalia Krzemieńska – KAJALIS (w dalszej części „KAJALIS”) z siedzibą w Warszawie (01-494), przy ul. Sołtana 12/19, numer NIP 5222822426, numer REGON 141182434.
 2. Możesz skontaktować się z administratorem danych poprzez e-mail na adres: [email protected].
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celach:
  a. marketingowych: reklama i promocja usług / produktów oferowanych przez KAJALIS oraz stronę www.kajalis.pl – dotyczy osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
  b. kontaktowych – wysyłki newslettera KAJALIS – pod warunkiem zapisania się na newsletter (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i nie dłużej niż do momentu rezygnacji z wysyłki;
  c. udostępniania usług, zawarcia i prawidłowej realizacji zawartych umów poprzez stronę www.kajalis.pl oraz rozpatrzenia reklamacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
  d. analizowania aktywności na stronie www.kajalis.pl oraz w mediach społecznościowych w celu personalizowania zawartości i doskonalenia usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej zakupu produktów lub usług na stronie www.kajalis.pl.
 5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Utrwalenie wizerunku

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez firmę Natalia Krzemieńska – KAJALIS, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez firmę Natalia Krzemieńska – KAJALIS oraz, że rozpowszechnianie przez firmę Natalia Krzemieńska – KAJALIS mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.