Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny "Michael"

Adres:

Ks. Markiewicza 1 , 01-493 Warszawa

tel. 22 638-63-66 www: www.michael.waw.pl