Bemowskie Centrum Kultury (oddział w Szkole nr 350)

Adres:

Irzykowskiego 1a , Warszawa